Leden Contributie – Automatische Machtiging

7.50 / month

Steun Amana met een maandelijkse contributie. Voor een verenigd gemeenschap met een positieve kijk op de toekomst. Voor jong en oud. Met deze aanmelding machtig je Amana om het bedrag automatisch elke maand af te schrijven.

Clear

SKU: N/A

Description

Contributie is momenteel door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld op €7.50 per maand per lid (partner en kinderen onder 18 inbegrepen). Een familie met kinderen onder 18 jaar betaalt dus maark €7.50 per maand. Studenten en scholieren boven 18 jaar krijgen 50% korting. Deze contributiebedragen worden door dezelfde ALV jaarlijks gevalueerd.

Amana is principeel voor transparantie en open management. Inkomsten en uitgaven worden daarom jaarlijks aan de leden gerapporteerd. Wat gaat Amana met het geld doen?

De vereniging biedt een gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig aanbod van activiteiten die betrekking hebben op zowel persoonlijke ontwikkeling als gemeenschapsvorming. Jou contributie helpt Amana om deze activiteiten mogelijk te maken. Via werkgroepen organiseert Amana evenementen die gericht zijn op o.a social events, sport, cultuur, educatie en business. Het budget wordt geinvesteerd in de werkgroepen.

De vereniging Amana is opgericht door Eritrese jongeren voor de gemeenschap in Nederland. De vereniging promoot persoonlijke ontwikkeling, sociale cohesie, participatie en groei. Het innen van contributies is ontzettend belangrijk voor het realiseren van deze doelen.

Amana dankt je alvast hartelijk voor jou steun.