Leden Contributiegelden – Automatische Machtiging

7.50 / month

Steun Amana met een maandelijkse contributie. Voor een verenigd gemeenschap met een positieve kijk op de toekomst. Voor jong en oud. Met deze aanmelding machtig je Amana om het bedrag automatisch elke maand af te schrijven.

Clear

SKU: N/A

Description

Met je contributie steun je Amana door een automatische maandelijkse bijdrage. Contributie is momenteel door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld op €7.50 per maand per lid. Dit bedrag wordt door dezelfde ALV jaarlijks gevalueerd.

Amana is principeel voor transparantie en open management. Inkomsten en uitgaven worden daarom jaarlijks aan de leden gerapporteerd.

De vereniging biedt een gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig aanbod van activiteiten die betrekking hebben op zowel persoonlijke ontwikkeling als gemeenschapsvorming. Jou contributie helpt Amana om deze activiteiten mogelijk te maken. Amana organiseert evenementen die gericht zijn op o.a social events, sport, cultuur, educatie en business.

De vereniging Amana is opgericht door Eritrese jongeren voor de gemeenschap in Nederland. Doel van de vereniging is om een brug te slaan tussen de Nederlandse samenleving en Eritrese-Islamitische cultuur. Daarnaast promoot Amana persoonlijke ontwikkeling, participatie en groei. Het innen van contributies is ontzettend belangrijk voor het realiseren van deze doelen.

Amana dankt je alvast hartelijk voor jou steun.