De gemeenschap

Amana zorgt voor verbinding binnen de Eritrese gemeenschap in Nederland. De aandacht en draagkracht ligt met name bij jongeren, maar activiteiten zijn ook voor de ouderen en die zijn dus ook van harte welkom te participeren en bij te dragen. Minimaal twee keer per jaar organiseren wij familiedagen, meestal vlak na de feestdagen Eid al-Fitr en Eid al-Adha.

De Eritrese gemeenschap in Nederland bestaat relatief uit een zeer kleine groep. Dit biedt kansen, maar ook uitdagingen. Door samen met elkaar op te trekken houden wij de cultuur en tradities in stand. Voor de huidige en met name ook toekomstige generaties. Amana bouwt aan een toekomst in Nederland met als basis een eigen en unieke identiteit.

Cultuur en identiteit

De vereniging biedt een plek voor Eritreeërs in Nederland elkaar te treffen. Amana neemt haar verantwoordelijkheid om vooral de jongeren in de gemeenschap aan elkaar te verbinden. Cultuurbehoud is een belangrijk speerpunt van de vereniging. Ook biedt Amana programma’s aan die gericht zijn op persoonlijke, professionele en sociale ontwikkeling van onze leden.

Amana organiseert activiteiten en biedt leden de gelegenheid te participeren in interactieve sessies, te luisteren naar inspirerende sprekers en in contact te treden met ervaringsdeskundigen. De vereniging promoot nieuwe inzichten, strevend naar eenheid en een beter gemeenschappelijk sociaal intellect.

http://www.amananet.org/wp-content/uploads/2017/05/mosque-Asmara-300x277-1-700x500.jpg