Missie

Amana is een onafhanakelijke organisatie die op transporante wijze en in open dialoog activiteiten organiseert voor betere sociale omgeving en participatie in de samenleving. De vereniging legt haar focus op onderlinge verstandhouding en vertrouwen. Amana streeft naar een positieve omgeving waarin leden persoonlijke identiteit verrijken en bewustzijn in eigen vaardigheden ontdekken.

Participatie en Impact

De vereniging ondersteunt haar doelgroep op wetenschappelijk, maatschappelijk en sociaal vlak. Naast progressie in scholing en wetenschap, organiseert Amana activiteiten met betrekking tot arbeid en carrière.

Amana ziet graag haar leden het verschil maken, zowel binnen de gemeenschap als daarbuiten. Leden krijgen de kans ervaringen onderling te delen in de hoop anderen te inspireren voor progressie en impact.

http://www.amananet.org/wp-content/uploads/2017/05/give-header-1-700x500.jpg