Ons Verhaal

De Nederlandse samenleving verandert en legt steeds meer verantwoordelijkheden terug bij de burger. Netwerken en gemeenschapsvorming speelt een grote rol in onze ontwikkeling. Op basis van gemeenschappelijke identiteit streeft Amana naar binding en daarmee een hechte gemeenschap in Nederland. Een vangnet dat niet alleen sociaal contact mogelijk maakt, maar ook kansen biedt wat betreft het uitwisselen van kennis en praktijkgerichte ervaringen. Samen met leden, partners en samenleving werkt Amana aan positieve impact en bouwt een fundament voor groei, zelfredzaamheid, succes en continuïteit.


Alle evenementen en activiteiten in één overzicht.

UPCOMING EVENTS

No Events were found.

http://www.amananet.org/wp-content/uploads/2015/07/728-90c-728x90.png